Retsvildfarelse, ukendskab til eller misforståelse af en lovbestemmelse. Hvis uvidenheden eller misforståelsen vedrører selve straffebestemmelsen, og den er undskyldelig, fx fordi loven er formuleret uforståeligt, kan den bevirke en mildere straf eller strafbortfald, men ikke straffrihed. Retsvildfarelse står i modsætning til faktisk vildfarelse, hvor uvidenheden eller misforståelsen vedrører faktiske omstændigheder, fx forveksling af to frakker i en garderobe. I en sådan situation kan misforståelsen betyde, at der ikke har været forsæt, dvs. vilje til at begå noget strafbart, og forholdet skal derfor ikke straffes. Visse retsvildfarelser, der kaldes uegentlige retsvildfarelser, minder om faktiske vildfarelser og tillægges lignende retsvirkninger. Hvis fx en person misforstår regler i Aftaleloven og derfor tror, at han har købt den vare, som han tager med, straffes han ikke.