Ilkhanider, (af tyrk. ilkhan 'stammehøvding', af mongolsk opr., og -id), mongolsk dynasti, der 1256-1353 kontrollerede det iranske område. Storkhanen Mangu overlod det til sin bror Hulagu at fortsætte en mongolsk offensiv mod Mellemøsten. I 1258 erobrede mongolerne under hans ledelse Baghdad og henrettede den regerende abbasidiske kalif. I 1260 blev den mongolske offensiv bremset af mamlukkerne i Syrien. Hulagu og senere hans efterkommere bar titlen il-khan, dvs. at de var khaner underlagt storkhanen, selvom de i praksis kunne regere selvstændigt. Dynastiet herskede fra byerne Tabriz og Maragheh, der blev vigtige centre for lærdom og kultur.