human relations

Human relations, (eng. 'menneskelige relationer'), arbejdssociologisk teori om betydningen af de mellemmenneskelige relationer i arbejdslivet. Teoriens grundlæggende erkendelse er, at der ved siden af virksomhedens organisation som et teknisk og økonomisk system også eksisterer et menneskeligt system, som er andet og mere end summen af de enkeltindivider, der indgår i det. Teoriens oprindelse knytter sig til de berømte Hawthorne-eksperimenter, som blev udført i Chicago fra 1927-32. Undersøgelserne blotlagde, at der i virksomheden, ved siden af det formelle system bestående af hierarki, arbejdsdeling osv., eksisterer et uformelt socialt system bestående af sociale grupper, uformelle gruppeledere og nogle sæt af interne sociale normer for "god kollegial adfærd".

De ansattes adfærd og effektivitet påvirkes ikke kun gennem ændringer i de økonomiske incitamenter, fx løn og placering af pauser, men tillige og ikke mindst af de sociale processer omkring arbejdsgruppen og trivslen heri. Det uformelle sociale system kan understøtte virksomhedens formelle system, men det kan også stå i modsætning hertil som en subkultur og således modarbejde det formelle system.

Ifølge arbejdssociologisk teori og organisationsteori er det derfor af afgørende betydning, at eksistensen af uformel organisation blandt medarbejdere tages i betragtning ved planlægning og udvikling af organisationer, samt at arbejdslederen kan tage højde for den menneskelige faktor i organisationen.

Fra 1960'erne blev teorierne i stigende grad kritiseret, bl.a. for at se bort fra konfliktpotentialet i forholdet mellem ledelse og ansatte, samt at de overdrev de ansattes sociale, grupperelaterede behov.

Studiet af den uformelle organisations betydning for virksomhedens succes er blevet videreudviklet inden for nyere teorier om organisations- og virksomhedskultur, mens arbejdslederens betydning for de ansattes tilfredshed og motivation i arbejdet er et væsentligt aspekt i teorierne om human resource management.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig