Hoquetus, (af fr. hoquet 'hik'), speciel kompositionsteknik i 1200- og 1300-t.s flerstemmige musik, hvor der ved hjælp af en ofte hurtig vekselvis pausering mellem stemmerne opnås en abrupt effekt. Enkelte kompositioner som fx Guillaume de Machauts Hoquetus David (1300-t.) er helt igennem baseret på denne teknik.