En hipster er en tilhænger af hip; altså en, der tilslutter sig the beat generation og efterligner de sortes livsform.