Hip - livsform, (am.-eng. hip, opr. hep, af am. slang: med på det sidste nye), hipsternes livsholdning og livsform.