Højere handelseksamen. De afdelinger på handelsskolerne, som tilbyder højere handelseksamen, kaldes også handelsgymnasier. Som ved andre gymnasier undervises der i almene fag som dansk, fremmedsprog, matematik og samtidshistorie; hertil kommer fag, som er særlig vigtige for den, der vil gå videre inden for handel og kontor, fx afsætning og informationsteknologi.

Højere handelseksamen, hhx, 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse, der bygger på folkeskolens 9. klasse. Siden hhx i 1995 blev 3-årig, har den været søgt af ca. 15 % af en ungdomsårgang, og den er dermed den næststørste af de gymnasiale uddannelser. Ca. halvdelen er piger.

Faktaboks

Også kendt som

HHX, hhx

Hhx-uddannelsen har med 2005-reformen fået almendannelse som overordnet mål ligesom de øvrige gymnasiale uddannelser. Med henblik på at markere uddannelsens særlige profil skal den desuden gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver, således at den kan udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Uddannelsens studiekompetencegivende sigte skal realiseres inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag, herunder samtidshistorie.

Undervisningen i merkantile fag for unge begyndte sporadisk i slutningen af 1700-tallet i byernes borgerdydsskoler og i særlige klasser ved private lærde skoler. I 1880'erne blev der i København, på initiativ af finansmanden C.F. Tietgen og højskolelederen Ludvig Schrøder, oprettet en højere handelsskole med et almendannende sigte.

Først med lovgivning på området i 1920 fik den højere handelsuddannelse i Danmark imidlertid en form og et indhold, der kunne tilgodese merkantilt interesserede unges uddannelsesbehov. Indtil 1965 gav højere handelseksamen kun adgang til videregående studier på Handelshøjskolerne, men herefter blev der gradvist åbnet for handelsstudenternes adgang til universitetsstudier.

Med 2005-reformen blev de fire gymnasiale uddannelser ligestillet, dels ved at de alle blev almendannende, dels ved at der i det første halve år (grundforløbet) er mulighed for at skifte fra den ene 3-årige uddannelse til den anden uden tab af tid. Dette er muligt, fordi hhx med grundforløb og studieretningsforløb har den samme strukturelle opbygning som stx og htx.

Efter grundforløbet vælges en studieretning, normalt bestående af tre fag, samlet i en pakke. Herved kan fokus lægges på fx afsætning, it eller fremmedsprog.

Fagene udbydes på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Mindst fire fag skal være på A-niveau, mindst tre på B-niveau, og mindst et fag på C-niveau. Uddannelsen består af i alt 12-15 fag.

En række valgfag på A-, B- og C-niveau kan vælges på tværs af studieretningerne. Mindst ét valgfag skal vælges.

Hovedparten af fagene på hhx er obligatoriske, således fx dansk A, engelsk A og samtidshistorie B.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig