Ludvig Schrøder, 1836-1908, dansk højskolemand; far til Ingeborg Appel. 1861-62 afløste Schrøder Sofus Høgsbro som forstander for Rødding Højskole, der i 1865 i forståelse med Chr. Flor blev flyttet til Askov nord for den nye grænse. Under Schrøders ledelse udvikledes Askov Højskole fra en beskeden begyndelse til højskolernes flagskib, såvel i Danmark som i resten af Norden, også i kraft af en lærerkreds, der i mangt og meget var hans ligemænd. Schrøder var længe højskolernes ubestridte førstemand. Han var stærkest som foredragsholder, men på længere sigt var det afgørende, at han fastholdt Grundtvigs tanke om den historiske højskole, bl.a. gennem sangbogen Historiske Sange (1872), og at han sammen med hustruen Charlotte (1842-1904) gav højskolen et hjemligt præg.