Christian Flor, 1.1.1792-31.3.1875, dansk højskolemand og politiker. Flor blev født i København af norske forældre. Han blev dr.phil. i 1825 og var fra 1826 lektor i dansk ved Kiels Universitet. Herfra grundlagde han sammen med kollegaen Christian Paulsen den dansk-nationale bevægelse i Nordslesvig. Som ikke-slesviger kunne Flor ikke agitere offentligt, men han stod fx bag udgivelsen af danske blade (Dannevirke 1838 og Aabenraa Ugeblad 1840) og oprettelsen af landets første højskole i Rødding i 1844. Flor skrev også taler for bl.a. den sønderjyske bondefører Laurids Skau, og P. Hiort Lorenzens sprogdemonstration i Slesvigs Stænderforsamling i 1842 foregik efter Flors plan. Herefter overtog De Nationalliberale i København ledelsen af bevægelsen. De ville skabe en dansk borger- og embedsstand i Slesvig, mens Flor som grundtvigianer ville vække bondebefolkningen. Efter 1848 havde Flor derfor ringe indflydelse, selvom han var medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og fra 1856 af Rigsrådet. I sine senere år koncentrerede han sig om det folkelige arbejde, ikke mindst Rødding Højskoles genåbning efter Treårskrigen og dens flytning til Askov efter 1864.