Hæmatit, (af hæmat- og -it), jernglans, den vigtigste jernmalm. Mineralet har sort eller mørk rødbrun farve og rød stregfarve. Hårdheden er 6, og massefylden 5,3 g/cm3. Det krystalliserer trigonalt og har sammensætningen Fe2O3. Krystaller er undertiden udviklet med markante og ikke sjældent buede flader parallelt med basis. Hæmatit har muslet brud og er umagnetisk eller svagt magnetisk før opvarmning; efter opvarmning er det kraftigt magnetisk. Hæmatit findes almindeligt i bjergarter af alle aldre. De største hæmatitforekomster er af sedimentær oprindelse som de enorme forekomster ved Lake Superior i USA. En tilsvarende forekomst på 2 mia. t malm med 38% jern findes ved Issua i Vestgrønland.