Hæmo-, hæma-, hæmat(o)-, (af gr. haima 'blod', gen. haimatos), græsk og internationalt første sammensætningsled med betydningen 'som har med blod at gøre', fx hæmatologi 'læren om blodet' og hæmostase 'blodstandsning'.