Lægebog og diplom fra Roskilde.
To håndskrifter skrevet af den samme person i Roskilde. Bagest en lægebog (AM 187 8vo) fra første halvdel af 1400-tallet. Den indeholder husråd af magisk art. Forrest et diplom fra Sankt Clara Kloster skrevet i 1408 (AM Dipl. Dan. fasc. LX, 22), hvormed adelsdamen Anne Pedersdatter overlader sin datter, en nonne ved navn Margrethe, to gårde på livstid. Begge håndskrifter opbevares i Den Arnamagnæanske Samling.
Lægebog og diplom fra Roskilde.
Af /Den Arnamagnæanske Samling.

Håndskrift er dels den skrivendes individuelle skrivestil (hans "hånd"), dels det med hånden skrevne (manuskript) i modsætning til det maskinskrevne eller det trykte.

Betegnelsen håndskrift siger ikke i sig selv noget om form og art af det materiale, skriften er fæstnet på, men almindeligvis bruges betegnelsen om en bog (codex, se kodeks) af større eller mindre omfang. Videnskaben om denne form for håndskrifter er codicologien, mens andre former behandles af epigrafikken, papyrologien og diplomatikken; selve skriftens udformning behandles af palæografien.

Indtil bogtrykkerkunstens opfindelse i 1400-tallet var håndskrift den eneste mulighed for udfærdigelsen af meddelelser i brev- eller bogform. Antikkens og middelalderens skriftlige frembringelser er derfor normalt overleveret i håndskrift, selvom enkelte tekster i dag kun kendes i senere tryk. Både i antikken og i middelalderen var håndskriftfremstilling kostbar og tidskrævende, hvilket begrænsede udbredelsen. Den steg dog stærkt i senmiddelalderen som følge af en stigende efterspørgsel, der sikkert navnlig havde sin baggrund i den stadig mere udbredte læsefærdighed.

Bogtrykkerkunsten kunne bedre end håndskriftfremstillingen tilfredsstille dette, men også længe efter bogtrykkerkunstens opfindelse bevarede håndskrifter deres anvendelighed. Kontroversielt materiale cirkulerede således ofte i håndskrevne kopier.

Også ukontroversielt materiale, i Danmark fx folkeviserne, udbredtes i håndskrifter. Omkostningerne var formentlig faldende, og så længe skriverlønnen var lav, kunne håndskrifter i mange tilfælde være billigere end trykte bøger og tryksager. Først skrivemaskinen har udkonkurreret håndskrifters brug til offentlige formål.

Håndskriftsamlinger

Håndskriftsamlinger indeholder fortrinsvis håndskrifter af litterær, personalhistorisk eller bredere kulturhistorisk art, mens statslige og andre offentlige dokumenter samt håndskrevne kilder til politisk historie oftest opbevares i arkiver.

Med bogtrykkerkunstens opfindelse blev den trykte bog det primære medie for formidling af tekster, og den håndskrevne codex mistede sin status som brugsbog. Dermed ændredes også indholdet af håndskriftsamlingerne, der nu ikke alene kom til at rumme egentlige bøger skrevet i hånden, men også andre typer af håndskrevne kilder, fx digtermanuskripter, musikmanuskripter, dagbøger, breve og privatarkiver.

Siden oldtiden er håndskriftsamlinger blevet etableret privat og offentligt ved afskrivning af tekster, ved køb og donationer, undertiden suppleret ved tyveri. Adskillige private håndskriftsamlinger er i nyere tid blevet opkøbt eller på anden måde erhvervet af offentlige biblioteker, der også har opsuget betydelige samlinger fra klostre.

Det har som oftest givet håndskrifterne et mere stabilt hjemsted end i private samlinger, men også offentlige samlinger har skiftet ejere, fx ved at blive taget som krigsbytte; andre er gået tabt på grund af brand eller andre ulykker, således da Universitetsbiblioteket i 1728 brændte sammen med store dele af København.

Et usædvanligt ejerskifte fandt sted, da et stort antal islandske håndskrifter ved lov af 1971 af den danske stat successivt blev overdraget Island som gave.

De fleste håndskriftsamlinger udgør nu separate dele af offentlige biblioteker med forpligtelser over for forskning og kulturarv, bl.a. national- og universitetsbiblioteker.

De vigtigste samlinger i Norden befinder sig i Reykjavík (Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi), Uppsala (Universitetsbiblioteket), Stockholm (Kungliga biblioteket) og København (Det Kongelige Bibliotek).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig