Grov uagtsomhed (latin; culpa lata) er en betydelig form for uagtsomhed. Nyere retspraksis lægger vægt på, om skadevolderens adfærd indebar en ”indlysende fare” for den indtrådte skade. Skadevolderens bevidsthed om faren kan indgå i vurderingen af, om uagtsomheden er grov. Går en fodgænger over for rødt og vælter en cyklist, er fodgængeren nu mere uforsigtig end selv en skødesløs fodgænger. Det kan betegnes som grov uagtsomhed, og fodgængeren er erstatningsansvarlig. Det er en skønsmæssig vurdering, om domstolene og Ankenævnet for Forsikring anser en person for at have handlet groft uagtsomt. Grov uagtsomhed fra skadevolders side, kan medføre nedsættelse af erstatningsudbetalingen fra skadevolders ansvarsforsikring.