Skadevolder er den, hvis der foreligger et ansvarsgrundlag, der som udgangspunkt er erstatningsansvarlig for alle påregnelige tab, som den ansvarspådragende handling forårsager.