Granulitfacies, metamorf facies, der karakteriserer regionalmetamorfose ved høje tryk og temperaturer i den dybe del af den kontinentale jordskorpe. Den karakteriseres af bjergarter som charnockit og granulit og af, at glimmerskifres muskovit nedbrydes til en blanding af kalifeldspat og sillimanit under dannelse af sillimanitskifre og -gnejser. Se metamorfose.