Granulit, lys, kornet bjergart af mineralerne kvarts, ofte i pladeformede korn, feldspat, granat, sillimanit og orthopyroxen. Bjergarten er vidt udbredt i den dybe kontinentale jordskorpe og dannes under granulitfacies-metamorfose.