Grand jury, i amerikansk ret og tidligere i engelsk ret en gruppe på 12 til 23 personer, der udpeges af retten for at afgøre, om en konkret straffesags faktum og anklagepunkter er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i sagen. I modsætning til en petit jury har en grand jury ingen dømmende myndighed.