Petit jury, petty jury, i amerikansk ret og tidligere i engelsk ret en gruppe på 12 personer, der er udpeget af retten til at tage stilling til faktum i civile sager og straffesager samt træffe afgørelse i sagerne. Tidligere krævedes altid enstemmighed, men nu tillades i visse tilfælde flertalsafgørelse. Se også grand jury, som består af op til 23 personer.