Genterapi, overførsel af genetisk materiale, DNA eller RNA, til en patient med henblik på sygdomsbehandling. Genterapi er blevet aktuel efter kortlægningen af mange sygdommes molekylære og genetiske baggrund. Samtidig har udviklingen inden for molekylærbiologien gjort det muligt at fremstille og håndtere DNA og RNA, herunder overføre det til levende celler i eller uden for kroppen.

Der skelnes mellem genterapi af somatiske celler, kropsceller, og genterapi af kønsceller. Mens somatisk genterapi ikke regnes for principielt forskellig fra anden medicinsk behandling, anses genterapi af kønsceller for uacceptabel, idet de opnåede ændringer i cellernes arvemasse vil kunne overføres til fremtidige generationer.

Genterapi foretages sædvanligvis ved overførsel af gener til celler eller væv. Gener kan overføres til celler på forskellige måder. Det transportkompleks, der benyttes til genoverførslen, kaldes en vektor. Vektorer kan være virale (dvs. baseret på virus) eller ikke-virale. Ikke-viral genterapi kan ske på forskellig vis: kemisk/biologisk, idet der sker en optagelse af et DNA- eller proteinkompleks via receptorer i cellemembranen; ved overførsel af DNA via små fedtdråber, liposomer, der kan smelte sammen med cellemembranen; og fysisk ved direkte indsprøjtning af DNA i cellerne. Vektorerne indsættes i cellernes egen arvemasse eller findes uden for arvemassen. Genoverførslen kan generelt bruges til at komplementere, og derved korrigere gendefekter, eller til at forstærke funktioner, der ikke nødvendigvis er defekte, men som kan have betydning for bekæmpelse af en sygdomsproces.

Arvemateriale kan overføres enten uden for kroppen, ex vivo, eller i kroppen, in vivo. Ved ex vivo-overførsel behandles målcellerne i cellekultur og føres efterfølgende tilbage til patienten. Dette var fremgangsmåden ved det første genterapiprojekt i 1990 af to patienter med medfødt immunforsvarsdefekt pga. manglende aktivitet af enzymet adenosindeaminase.

De sygdomme, som er emner for genterapi, omfatter både de klassisk genetiske, især de monogent arvelige, og erhvervede sygdomme som kræftsygdomme; se også genetiske sygdomme.

Ved genterapi af monogene sygdomme er formålet at tilføre en bestemt celletype eller et bestemt organ et normalt fungerende gen, som kan føre til dannelsen af et normalt genprodukt, dvs. et enzym eller andet protein, eller evt. et gen, som kan hæmme cellernes produktion af et bestemt protein.

I kræftbehandlingen går en strategi ud på at tilføre kræftcellerne genet for et enzym, der omdanner et bestemt lægemiddel til et giftstof, når patienten behandles med dette. En anden strategi er at få kræftcellerne til at lave bestemte overfladestoffer, så de bliver genkendt og uskadeliggjort af immunforsvaret.

Genterapi kan benyttes til at stimulere blodforsyningen. Princippet her er overførsel af gener fx til muskelceller, som bevirker dannelse af vækstfaktorer, der stimulerer nydannelsen af blodkar.

Erfaringer med genterapi på mennesker

Der er de senere år rapporteret om behandlingseffekter i flere genterapiforsøg med mennesker, men desværre også om alvorlige bivirkninger og endda dødsfald.

Lovende resultater er opnået ved behandling af nedsat blodforsyning, både i benene og i hjertet, og patienter med hele tre typer af arvelige immundefekter er på trods af alvorlige bivirkninger hos visse af patienterne blevet succesfuldt behandlet. Inden for kræftbehandling, hvor mange skuffende resultater er rapporteret, er der også i enkelte tilfælde opnået kliniske effekter og forlængelse af overlevelsen. Der er desuden opnået lovende resultater ved genterapi af Parkinsons sygdom og Alzheimers sygdom.

De alvorlige bivirkninger og dødsfald har haft forskellige årsager: dels alvorlige immunologiske reaktioner imod det "fremmede" gen-materiale, dels opståelse af alvorlige mutationer og leukæmi som følge af uheldig indsættelse af gener i arvemassen.

I dyremodeller kan stort set alle sygdomme behandles effektivt med genterapi – lige fra type 1-diabetes, fedme, knoglebrud og cancer til arvelige stofskiftesygdomme, muskeldystrofi osv. Hos mennesket er det derimod langt sværere. Årsagerne hertil er mange: Menneskets immunsystem er fx meget anderledes end det, der findes i mus; dyremodeller af kræft er meget forskellige i forhold til kræft hos mennesker; der er tekniske problemer med opskalering; og mennesker er generelt mere genetisk forskellige end de (ofte indavlede) mus, der for det meste anvendes i dyreforsøgene.

Genterapi-metoderne forbedres fortsat. En af de nye lovende metoder, RNA interference, består i specifik hæmning af et udvalgt gen. Metoden er allerede testet i de første forsøg med mennesker (ved behandling af en form for aldersrelateret blindhed).

Siden det første kliniske genterapiforsøg blev begyndt i USA i 1990, har mere end 3000 patienter verden over deltaget i mere end 1000 behandlingsforsøg. Mange skuffende resultater, uforudsete alvorlige bivirkninger og dødsfald er rapporteret, men der er også eksempler på gunstige behandlingseffekter. Den fortsatte teknologiske udvikling og den forbedrede indsigt i sygdommenes opståen giver grundlag for, at genterapi kan blive en mulige fremtidig behandlingsmetode - i det mindste af visse sygdomme.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig