Fosforforurening er forurening af især vandmiljøet med fosfor. Fosfor er et vigtigt næringsstof for planter på land og i vand, og det begrænser ofte væksten, fordi det bindes til jordpartikler samt i have og søbund. Fra 1950'erne begyndte der imidlertid at komme så meget fosfor ud i søer og fjorde via spildevand fra husholdninger, dambrug og industrier, at mange vandområder blev overgødet med fosfor. Det har medført en voldsom vækst af planktonalger. De mange alger gør vandet uklart, og algerne kan forårsage iltsvind, når de dør og synker ned på bunden, hvor bakterier bruger ilten i vandet til at nedbryde de døde alger, se eutrofiering. Således har fosforudledninger forringet miljøet i langt de fleste danske søer.

For at nedsætte udledningen af fosfor til vandområderne har man siden 1970'erne renset fosfor fra industriens og byernes spildevand. Målet i Vandmiljøplan 1 fra 1987, nemlig at fjerne 80 procent af fosforen, var opfyldt i midten af 1990'erne. Derimod strømmer der stadig fosfor ud i vandløb og søer fra de dyrkede marker. Dels er der mange steder opbygget et så stort lager af fosfor fra gyllen, at jordens evne til at binde den er overskredet. Den siver ud med drænvandet. Dels kommer der fosfor ud, når jord og gylle med regn og smeltevand skyller direkte ud i vandløbene. Vandmiljøplan 3 fra 2004 omfattede beskyttelse af vandløbene ved, at landmænd frivilligt og mod betaling oprettede 10 meter brede udyrkede bræmmer. Disse randzoner langs vandløb og søer blev indført ved lov i 2011.

Fosfortal

Fosfortallet, Pt, er et mål for den del af jordens indhold af uorganiske fosforforbindelser, der er lettest tilgængelige for planter. Indholdet måles ved en standardiseret metode for kemiske jordanalyser. En enhed af Pt modsvarer 1 mg P pr. 100 gram jord eller 25 kg P pr. hektar i pløjelagets dybde (20 cm).

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig