Fordelingskromatografi, kromatografisk teknik, hvor separationen er baseret på stoffernes forskellige fordeling mellem to væskefaser. Se også kromatografi.