Fluvial bruges om noget, der vedrører en flod eller stammer fra en flod.