Flora, (efter den romerske gudinde Flora), bogværk, der beskriver planterne inden for et sådant område som regel med angivelse af økologi, udbredelse m.m. Den grundlæggende udforskning og beskrivelse af verdens flora er langt fra afsluttet, bl.a. er danske botanikere beskæftiget med floraprojekter i Norden, Grækenland, Thailand og Ecuador.