Filhellenere, europæiske og amerikanske frivillige i Den Græske Frihedskrig 1821-29. Blandt filhellenerne kan nævnes digtere som Byron, Shelley og Goethe, ellers var hovedparten studenter, i Danmark udsendt med støtte fra Studenterforeningen. Fra dansk side deltog ti, hvoraf de to faldt. Flere af dem fik erindringer trykt, fx J.H. Stabell, P.H. Harring og Henrik Krøyer.