Fikspunkt for en afbildning, er i matematikken et punkt som fastholdes under en afbildning af et matematisk objekt i sig selv. I planen har en rotation centrum for rotationen som sit eneste fikspunkt, mens en parallelforskydning ingen fikspunkter har.