Parallelforskydning, som et geometrisk begreb, er en flytning, hvor alle punkter forskydes samme afstand og i samme retning. Derved bliver den rette linje gennem et punkt og dets billedpunkt parallel med den rette linje gennem et vilkårligt andet punkt og dets billedpunkt.