Fiberbundt er et matematisk begreb udviklet i perioden 1935-40 af den amerikanske matematiker Hassler Whitney (1907-89), og de schweiziske matematikere Heinz Hopf og Eduard Stiefel (1909-78). Eksempelvis udgør samlingen af tangentvektorer til en kugleflade et fiberbundt med kuglefladen som basisrum og tangentplanerne til kuglefladen som fibre; et såkaldt tangentbundt. Fiberbundter har stor betydning i topologi og differentialgeometri og siden 1960'erne i udviklingen af gaugeteorier i fysikken.