Heinz Hopf var en schweizisk matematiker af tysk oprindelse. Hopf var en af pionererne i udviklingen af den algebraiske topologi, hvor han bl.a. arbejdede med singulariteter af vektorfelter, fiberbundter samt homotopigrupper af sfærer og topologiske grupper. Han leverede også vægtige bidrag til differentialgeometri. Flere begrebsdannelser bærer hans navn, fx Hopf-invarianter og Hopf-algebraer. I perioden 1931-1965 var han professor ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich.