Fenoxyeddikesyre, C8H8O3, farveløse krystaller med smeltepunkt 98 °C og kogepunkt 285 °C. Forbindelsen fremstilles ud fra fenol og monokloreddikesyre og er et vigtigt udgangsstof i fremstillingen af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler.