Eutrof, næringsrig, betegnelse for et naturområde, der har et stort indhold af plantenæringsstoffer, især nitrat og fosfat, og en stor plantevækst. Betegnelsen blev første gang anvendt i 1919 af den svenske limnolog Einar Naumann (1891-1934), der klassificerede ferskvandssøer i en serie fra oligotrof (næringsfattig) til eutrof. Se også eutrofiering.