Entremes, (sp. entremes forret, hors d'oeuvres, mellemspil, intermezzo), et kort og muntert enaktsskuespil, der blev indskudt mellem akterne i det gamle spanske skuespil.