Engelsk vals er den moderne vals, der dukkede op i begyndelsen af 1900-tallet. Den udføres med bløde bevægelser og ensartet vægtskifte i et langsomt tempo i 3/4-dels takt.