Energiforsyning, fremskaffelse af energi til samfundsformål. Energiforsyning omfatter en række aktiviteter begyndende med efterforskning og udvinding af energiresurser og produktion af anvendelig energi ved vedvarende energianlæg; endvidere handel med og transport af brændsler indenlands og internationalt; konvertering af brændsler til andre energiformer; samt som sidste led distribution af energi til forbrugerne.