Ekstinktion betegner i biologien uddøen af arter eller bestande (populationer) af planter og dyr.