Mundtlig eksamen på Institut Sankt Joseph på Østerbro i København, 2010. Af /Scanpix. Begrænset anvendelse

eksamen

Eksamen. Traditionel eksamenssituation, hvor eksaminanderne isoleret fra omgivelserne skal løse opgaver inden for en afgrænset tid. Fotografi fra DTU, sommeren 1990.

.

Artikelstart

En eksamen er en samlet ekstern vurdering af en persons kvalifikationer inden for en given uddannelse, fx eksamen ved afslutning af en gymnasial eller en højere uddannelse.

Faktaboks

Etymologi
Ordet eksamen kommer af latin examen 'afvejning, undersøgelse', sideform til exagimen, af exigere 'afveje, prøve', af ex- og agere 'drive, føre'.

Eksamen er en kontrol af eksaminandens kvalifikationer. Resultatet bruges som dokumentation for og information om fuldført uddannelse med angivelse af resultatet. Eksamen giver den enkelte den retssikring, som en eksternt kontrolleret vurdering med klageadgang udgør.

Eksamensresultater tillægges i betydelig udstrækning prognostisk værdi og bruges som grundlag for selektion, bl.a. i forbindelse med ansøgning om fortsat uddannelse og job.

Eksamen er almindeligvis sammensat af en række prøver til vurdering af den studerendes kvalifikationer inden for dele af uddannelsen. I nogle uddannelser indgår også lærerens vurdering af den pågældendes præstationer i undervisningen, fx i form af årskarakterer.

Bedømmelsen ved eksamen foretages af læreren i faget og/eller én eller flere censorer. Prøverne kan bestå af besvarelser af større eller mindre mundtlige eller skriftlige opgaver, og tidsrammerne kan variere fra 15-20 minutter til mange måneder.

Resultatet af en eksamen angives med karakterer på en karakterskala, fx 7-trins-skalaen, eller evt. blot ved bestået, ikke bestået. Et eksamensbevis kan også indeholde en skriftlig udtalelse.

Kravene ved en eksamen afspejler i større eller mindre grad formålet med og indholdet af den pågældende undervisning. De faglige mål indgår i reglen med stor vægt, mens det er vanskeligere at præcisere og vurdere fx almendannende sider af formålet.

Det er en generel erfaring, at undervisningen i større eller mindre grad tilpasses eksamenskravene. Ved udformning af eksaminer søges denne afsmittende effekt ofte udnyttet til at fremme en undervisning og en studieadfærd, der understøtter formålet med undervisningen.

Eksamensbegrebet kan også ses under en mere kritisk synsvinkel. Det fremføres fx, at eksamen ikke nødvendigvis afspejler eksaminandens kvalifikationer, og at eksamenskravene kun udgør en del af kravene i en given uddannelse. Selve eksamenssituationen opfattes af mange som kunstig og befordrende for en nervøsitet, der kan have negativ indflydelse på præstationen.

Eksamen. 7-trins-skalaen, 13-skalaen og ECTS-skalaen.

.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig