Dysopsia algera, (se dysopsi se -algi), synsforstyrrelse, der viser sig ved nervøse øjensmerter.