Sammensætningsleddet -algi bruges i betydningen '-smerte' eller '-lidelse'. Det indgår i ord som fx kardialgi, odontalgi og oftalmalgi.