Dvandva, (sanskrit 'par'), sprogvidenskabelig term for sammensatte ord, hvis led er sideordnede, dvs. de semantisk bidrager lige meget til det sammensatte ords betydning; fx kinesisk fumu 'far-mor' = 'forældre'. Dvandva er sjældent i dansk, men udbredt som orddannelsesform i bl.a. vietnamesisk, kinesisk og sanskrit. Se også orddannelse.