Drumlins, aflange højdedrag fra istiden; se drumlin.