Drejning, i matematikken en geometrisk afbildning af planen på sig selv. Vælges et omdrejningspunkt O og en drejningsvinkel v, vil et vilkårligt punkt P afbildes i punktet P ′, således at |OP| = |OP ′|, og vinklen POP ′ er v; O er eneste fikspunkt for v ≠ 0°. For v = 0° er drejningen den identiske afbildning. Drejningen regnes positiv mod uret. Se også flytning.