Donkeymand, menigt medlem af et skibs maskinbesætning med en særlig betroet stilling, navnlig mht. pasning af kedler, hvor sådanne er installeret. Donkeymanden havde oprindelig netop hjælpekedlen, donkeykedlen, som sit ansvarsområde, og i dampskibstiden blev den mest erfarne fyrbøder udnævnt til donkeymand.