Fyrbøder, person, der passer fyret, fx i dampskibe og på damplokomotiver. I kulfyrede dampskibe var netop dette arbejde det mest opslidende. Først skulle aske og slagger hejses op og kastes over bord. Derefter skulle fyret renses med en lang brækstang, alt imens det skulle forsynes med nye kul, som blev skovlet med håndkraft ind i det gloende fyr. Se også søfart (bemanding og uddannelser).