Dobbeltsporet system, strafferetlig ordning, der gør det muligt ved siden af straf at idømme visse lovovertrædere særforanstaltninger, fx hel eller delvis tidsubestemt forvaring. Da en straf i princippet udmåles i forhold til lovovertrædelsens grovhed, kan den anses for utilstrækkelig til beskyttelse af samfundet mod psykisk abnorme kriminelle eller mod kroniske eller farlige tilbagefaldsforbrydere. Af den grund idømmes der bl.a. i Norge og Tyskland ved siden af straffen en særforanstaltning, som dog normalt fuldbyrdes forud for straffen, der derpå bliver tilsvarende afkortet. I Danmark kan særforanstaltninger normalt kun idømmes i stedet for straf. Hvis en lovovertræder efter den strafbare handling er gerådet i en psykisk abnormtilstand, kan særforanstaltninger anvendes, indtil straf eventuelt kan fuldbyrdes.