Diartrose, (af gr. di- + artro- + -ose), knogleled med ledspalte (og dermed fri bevægelighed); det modsatte af synartrose.