Synartrose, (gr. synarthrosis, af syn- + arthron led + -ose), knogleforbindelse med ingen el. ringe bevægelighed.