Circum-, cirkum-, latinsk og internationalt præfiks, egl. præposition, der angiver, at noget foregår eller findes rundt om eller omkring noget. Oprindelig er circum- en bøjningsform af det latinske substantiv circus 'kreds' og svarer til græsk peri-, jf. cirkumferens og periferi 'omkreds, omføring'. Cirkumpolare stjerner er således stjerner, der befinder sig omkring himlens nordpol og altid over horisonten.