Peri- er et græsk og internationalt præfiks, der angiver, at noget foregår eller befinder sig rundt om eller i omegnen af noget, fx perinatal 'omkring fødslen' af latin natus 'fødsel' og periskop af græsk -skopos 'som iagttager, ser'.