Canola er forædlet raps med lavt indhold af den ernæringsmæssigt betænkelige langkædede erucasyre, se rapsolie.