Brigade, kampenhed i hæren, der er sammensat af enheder fra alle våbenarter. Styrken er på ca. 4000 mand under kommando af en oberst — i udlandet som oftest af en brigadegeneral, der på engelsk benævnes brigadier, se militære grader. Afhængigt af arten af indgående enheder anvendes betegnelserne panserbrigade, panserinfanteribrigade m.v. Der indgår normalt tre brigader i en division. Brigadegruppe er en ældre betegnelse for brigade, som bl.a. blev brugt i England under 2. Verdenskrig. Soldaterne i Den Danske Brigade i Sverige 1944-45 blev benævnt brigaderer, mens de danske soldater, der fra 1947-49 var stationerede i Tyskland, kaldtes brigadesoldater.