Den Danske Brigade, Danforce, dansk militær enhed, opstillet i Sverige 1943-45 med de derværende danske flygtninge som rekrutteringsgrundlag. Brigaden nåede en styrke på ca. 5000 mand og formeredes som en fodfolksenhed under kommando af danske officerer. Uddannelsesniveauet var højt, men mangelen på tunge våben begrænsede dens kampværdi. Brigaden var fra første færd en allieret dispositionsenhed, men dens indsats forudsatte den svenske regerings godkendelse og Vilhelm Buhls forudgående accept. Den blev overført til Danmark den 5. maj 1945 og anvendt til bevogtningsopgaver, først og fremmest grænsebevogtning, indtil dens opløsning den 10. juli 1945.